Zgjedh Shërbimin & Institucionin

    Vërejtje
  1. Paraqituni 10 minuta para terminit
  2. Mos paraqitja me kohë humb terminin
  3. Të printohet emaili dhe të prezentohet në spital